PerunaSatakunta

PerunaSatakunta ry on...

  • Satakuntalaisen perunantuotannon kehittäjä
  • Toiminut jo vuodesta 1998 jatkamalla Satakunnan Perunakerhon toimintaa
  • Satakuntalaisten perunanviljelijöiden taloudellista hyötyä tavoittelematon yhdistys
  • ProAgria Länsi-Suomen kanssa tiiviissä yhteistyössä

Ajankohtaista


PERUNASATAKUNTA RY

VUOSIKOKOUS 2022
Kokousaika: 29.3.2022 alkaen klo 17.30
Kokouspaikka: Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 äänten-laskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Kutsu 7 pv ennen)
5. Hyväksytään kokouksen esityslista
6. Luetaan ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2020
7. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2020 ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-tukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Luetaan ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2021
9. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2021 ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-tukselle ja muille tilivelvollisille.
10. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022
11. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
12. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta vuodelle 2022 (nyt henkilöjäsenmaksu 30 €, yhteisöjäsen-maksu 100 €, liittymismaksua ei ole)
13. Päätetään hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista sekä puheenjohtajan kulu-korvauksesta (Nyt: kokouspalkkiota eikä puheenjohtajan kulukorvausta ei ole maksettu, km-korvaus valtion matkustussäännön mukaan)
14. Valitaan hallituksen jäsenet.
Erovuorossa v. 2021 ovat Henri Heikola (2. kausi) ja Veli-Pekka Suni (3. kausi).
Erovuorossa v. 2022 ovat Petri Rakkolainen (1. kausi) ja Hannu Puputti (3. kausi)

15. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

PerunaSatakunnan hallitusPerunaSatakunnan jäsenyys kannattaa

Perunat Peruna Satakunta ry tiedottaa ajankohtaisista viljely-, koulutus- ja tukiasioista. Jäsenkirje tulee 3-4 kertaa vuodessa sekä www-sivuilta löydät uusimmat tapahtumatiedot ja yhteystiedot. Järjestämme myös jäsenille opintomatkoja ja yhteisiä illanviettoja.

Jäsenenä on tällä hetkellä 99 perunatilaa ja jäsenmaksu 30 euroa / vuosi.

Jäseneksi voi ilmoittautua yhdistyksen sihteerille Marja Tuonoselle,
puhelin 040 5919 489 tai sähköposti marja.tuononen(at)proagria.fi.

Kuvagalleriassa löydät kuvia PerunaSatakunta ry:n järjestämiltä koulutuspäiviltä, retkiltä ja tapah- tumista. Kuvagalleriaan.

PerunaSatakunta ry

Käynti- ja postiosoite:
Itsenäisyydenkatu 35 A
28130 PORI

Puhelin:
+35840 5919 489

Sähköposti:
marja.tuononen(at)proagria.fi

Kotisivut:
www.perunasatakunta.fi